CBC

  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
  • Giá Liên Hệ
  • Giá khuyến mại Liên Hệ
  • Tình trạng

Đặt mua

Nội dung chi tiết

Cây bạch chỉ có tác dụng tán phong trừ thấp, thông khiếu, giảm đau

Cây bạch chỉ có tác dụng tán phong trừ thấp, thông khiếu, giảm đau